+7 (727) 267-28-83

Тауарлардың атауы және қызметтер

Бірлік

өлшеу

Бірлік құны

Өлшем теңгемен

1.

Тасығыштардың форматтары стандарттарының барлық түрлерінен көшірмелер дайындау және оларды өңдеу:

Құжаттарды көшіру:

    - Формат А4

    - Формат А3

Сканерлеу:

    - А4 форматындағы мәтін

    - А4 форматындағы сурет

Электрондық құжаттарды электрондық тасығыштарға аудару;

Барлық тасығыштардағы Құжаттарды басып шығару

 

 

1 парақ

1 парақ

 

1 парақ

1 парақ

1 файл

1 парақ

 

 

10

20

 

30-200

50

200

10

 2. Көшпелі ақпараттық-көрме іс-шараларын ұйымдастыру  1 іс-шара  2000-20000
3. 

Құжаттарды талдау-синтетикалық өңдеуді орындау және қосымша библиография:

- индекстерді дайындау

- оқырмандардың тапсырыстары бойынша библиографиялық ақпаратты іздеу;

- библиографиялық анықтама.

 

 

  1 индекс 

1 ақпарат   

1 анықтама

 

 

 100 

25 

 

 70

 4. Қолжазбалар мен құнды кітаптарды сараптау  1 құжат  3000
 5.

Байланыс операторымен шарт негізінде интернет желісі қызметтерін ұсыну

- "электрондық диссертациялық кітапхана" деректер базасынан құжаттарды ұсыну"

 1 час

1 құжат

 150

1000

 6.

Құжаттарды электрондық жеткізу, тақырыптық ақпаратты іздеу және қалыптастыру:

- электронды жеткізу;

- тақырыптық ақпаратты іздеу және құрастыру;

  

1  парақ

1  парақ

 

50

150

 7.

Экскурсиялық қызмет көрсету, фото және бейнетүсірілімдер жүргізу:

- экскурсиялық қызмет көрсету;

 1 час  50
 8. Кітапхана шығарған оқу-әдістемелік әдебиеттерді және басқа да оқу құралдарын өткізу.  1 баспа  парақ  40