+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.

   Қазақстан кітапханалары - 2015 жыл. Мәліметтер.Сандар / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Г.Т. Ауғанбаевава, Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова;ред. Г.Т. Рахимжанова.- Алматы,  2016.- 71 б.- Қазақ тілінде.

   Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасындағы Web-Рабис-пен жұмыс істеу бойынша Жадынама / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Б.К. Оспанова, Е.Б. Сапаргалиев, Н.А. Искалиева;ред. Б.К. Оспанова.- Алматы,  2016.- 60 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.   

   Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: мақалалар  жинағы / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Г.Т. Рахимжанова, Л.Б.Абдрахманова; ред.: Ж.Т, Сейдуманов, А.Х. Юсупова, Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова. - 29-шығ.- Алматы,  2016.- 121 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   Кітапхана құқы = Библиотечное право: заң және нормативтік-құқықтық актілер / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.:   Г.А. Маханбетова; ред. К.К. Қоштаева.- 16-шығ.- Алматы,  2016.- 125 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   Кітапханашы анықтамалығы. 2 бөлім / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: К.К. Қоштаева, Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова, Г.Т. Ауғанбаева; ред.: Ж.Т. Сейдуманов, К.К. Қоштаева.- Алматы, 2016.- 240 б.- Қазақ тілінде.

   Н.Қ. Дәулетованың ғылыми-ұйымдастырушылық қызметі және Қазақ-станның кітапхана ісінің қазіргі заманғы даму бағыттары. Ғылыми-практикалық конференция материалдары. ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Э.Ж. Әзіретбергенова, Г.Т. Рахимжанова; ред.: Ә.А. Аскар, Б.К. Оспанова, А.Х. Юсупова, Қ. Мұхаметқали .– Алматы, 2016.– 118 б.– қаз., орыс тілдерінде.

Библиография

   Кенжетаев Кәукен (1916-2008): / библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Ш.Б. Салқанова, Ш.Б. Үсенбаева; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2016.- 85 б.- қаз., орыс тілдерінде.- («Қазақстан өнері» сериясы).

   Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. С.Ж. Үйсімбаева; ред. Ф.У. Сыдық-жанова .- Алматы, 2016.- Қазақ тілінде.   
Жылына 2 шығарылым.

   Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Л.А. Богинская; ред. Н.А. Искалиева.- Алматы, 2016.- Рус. яз.
2 выпуска в год.

   Олжас Сүлейменов: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст.: Д.Ә. Қыстаубаева, М.Окап, Н.М.Әлмерекова; ред.: С. Абдулло, М.К.Әбілова, Ә.Ш. Сәйдембаева.-Алматы, 2016.- 464 б.- Казақ., орыс, шетел тілдерінде.

   Художественная литература Казахстана (1978-1987): библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Э.Г. Оразбакова, Р.Т.Аженова; ред.  А.Ш. Сайдембаева.- Алматы: ИП «Кайнар принт», 2016.- Книга 1.-543 с.- Рус.яз.

   Художественная литература Казахстана (1978-1987): библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Э.Г. Оразбакова, Р.Т.Аженова; ред.  А.Ш. Сайдембаева.- Алматы: ИП «Кайнар принт», 2016.- Книга 2.-414 с.- Рус.яз.

Ғылыми-ақпараттық қызмет

   Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер. = Культура. Языкознание. Литература. Искусство. Серия 7: реф. журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2016.- Қазақ, орыс тілдерінде.Жылына 2 шығарылым. 

   Қоғамдық ғылымдар. = Общественные науки. Серия 6: реф. журнал / ҚР  Ұлттық  кітапханасы .- Алматы, 2016.- Қазақ, орыс тілдерінде. 
   Жылына 4 шығарылым. 

Әмбебап әдебиет

   Қазақстан Республикасының 2017 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі / ҚР Ұлттық кітапханасы библиотека РК; кұраст.: Ш.Б. Салканова, Ш.Б. Үсенбаева; ред.: Ә.Ш. Сәйдембаева, А.Қ. Жақыпова, Д. Хасенов.- Алматы, 2017.-  272 бет.- Қазақ, орыс тілдерінде.  
 

Сайтта

Қазір сайтта бір қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.