+7 (727) 267-28-83

Ө25

 

821.512.122-94

Ө 25

Өзбекәлі және мәдени майдан / Отбасы хрестоматиясы жобасы. С. Керімбай, Ә. Нәби. –   Алматы : Отбасы, 2023. – 384 б.