+7 (727) 267-28-83

ш18

37.013.43

Ш 18

Шайгөзова, Ж.Н.

Білім берудегі Қазақстанның тірі мұрасы = Живое наследие Казахстана в образовании = Kazakhstan's living heritage in education : оқу құралы / Ж.Н. Шайгөзова, С.П. Күлсариева ; Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі ; Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет ин-ты. – Алматы, 2023. – 186 б.