+7 (727) 267-28-83

img205

 

378.091.12:373.3

У 12

Уайдуллақызы, Эльмира.

 Болашақ бастауыш білім педагогтерінің ақпараттық кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері : монография / Э. Уайдуллақызы ; Абай атындағы Қазақ Ұлттық пед. ун-ті. – Алматы : Akadem kitap, 2023. – 206 б.