+7 (727) 267-28-83

img090

 

821.512.122-3

Т 52

Tokayev, Kemel.

Gecә açilan atәş = Түнде атылған оқ : povestlәr / K. Tokayev ; tәrcumә edәn: Nәriman Әbdulrәhmanli. – Baki : Qanun, 2022. – 450 səh.