+7 (727) 267-28-83

img371 1

 

821.161.1-312.9(574)

Ж 270

Жан, Даулет.

Жан Бота и многоликие : фантастический роман / Д. Жан. – Алматы : Қазақ университеті, 2022. – 172 с.