+7 (727) 267-28-83

Әха

 

821.512.122-82

Д 87

Дүйсен, Қайрат.
Әлем Халықтары Жазушылары Одағының антологиясы: шығармалар жинағы. 1-кітап / Қ. Дүйсен, Г. Айтақынқызы, І. Тойшыбайұлы. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2021. – 520 б.