+7 (727) 267-28-83

4

 

821.512.122.09

D 80

Dr., Nergis Biray.
Ahmet Baytursinuli hakkyndaki Yazilar ve Makaleleri / N.B. Dr. ; editor Bengisu Biray. – Astana : BENGU, 2022. – 454 s.