+7 (727) 267-28-83

orazali

821.512.122-82

О 65

Оразалы, Сұлтан.

Шығармалары : жеті томдық. 3-том : Эсселер. Мақалалар / С. Оразалы. – Нұр-Сұлтан : Foliant, 2022. – 400 б.