+7 (727) 267-28-83

әбіш

 

821.512.122.0 

Ж 90

Жүсіп, Қадыр Өтегенұлы.
Әбіш Кекілбайұлы прозасының шалқар сыры : ғыл.-әдіс. құрал / Қ.Ө. Жүсіп ; Х. Досмұхамедов атын. Атырау ун-ті. – Алматы : Болат Медиа, 2021. – 128 б.