Қазақша     Русский     English
О фонде рукописей и редких книг
Правила пользования фондом рукописей и редких книг
Контакты
всего:  274480
за 2019:  27511
сегодня:  100
сейчас:  2
Главная страница
Электронный фонд рукописей и редких книг  / О фонде рукописей и редких книг / Книги / Казахские книги / Оцифрованные казахские книги арабской графикой

1. Батырғалиұлы. Абйаат қазақия.-Қазан: Матбәға-и-Каримия, 1908.-16 б.

2. Иманбаев. Ғибрат өлең.- Қазан: Матбәға-и Каримия, 1908.- 12 б.

3. Досмухаммедұлы Х. Оқушының саулығын сақтау.- Ташкент: Қазақстан мемлекет баспасы (күншығыс бөлімі), 1925.- 23 б.

4. Майлыұлы Б. Ел мектебі: Бір перделік пьеса.- Қызылорда: Қазақстан мемлекет баспасы, 1926.-16 б.

5. Мәжидов Ғабдулкәрім (Омский). Қазақ шәкірттеріне һәдия/ Нәшерләрі Барадаран Каримовләр. - Қазан: Мәтбаға-и Каримия, 1910.-24 б.

6. Кашшафуддин бин Шаһмардан бин Абдулла. Қисса-и  Бәдір/ Барадаран Мұхамеджан уә Шәрифжан әл-Кәримилярінің харажаты илан басма олынмышдүр.- Қазан: М.А. Чирикова уәрсәләрінің табиғханасы, 1897.- 15 б.

7. Нұрбатыр: Өлең кітабы/ Тәртіп және тәржіме етіп жазған   Кашшафуддин Шаһмарданұғлы;  Барадаран Мұхамеджан уә Шәрифжан әл-Каримиләрнің харажаты илан басма олынмышдүр.- Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1897.-15 б.               

8. Абулқасым бин Ғұмарұлы Арғыни. Жатпа қазақ.- Ташкент  Типо-литогр. Г. Х. Гарифжанова, 1917.- 25 б.

9. Төреқұлұлы Н. Қазақ-қырғыз үшін жаңа әліппе.- М.: КСРО халықтарының кіндікбас, 1924.- 12 б.

10. Кашшафуддин бин Шаһмардан бин Абдулла. Қисса-и хәлуа фуруш.- Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1897.- 16 б.

11. Кашшафуддин бин Шаһмардан бин Абдулла. Қисса-и Хатымтай Жомарт/ Барадаран Мұхамеджан уә Шәрифжан әл-Кәримилярнің илан басма олынмышдүр.- Қазан: М.А. Чиркова уәрсләрінің табиғханасы, 1897.- 16 б.

12. Батырлар. 2 бөлім: Шора Нәрікұлы/ Жинаған Ә.Диваев.- Ташкент: Түркістан мемлекет баспасы, 1922.- 23 б.

13. РСФСР- дың сот түзету туралы низамы /Ауд. Ж.Досмұхамметұлы.-Ташкент: Түрмембас, 1922.- 40 б.- (Түркістан халық заң комиссариатының әдет комиссиясы).

14. РСФСР-дың жауыздық низамнамасы /Тәржімесін басқарушы: Ж.Досмұхамметұлы.-Ташкент: Түрмембас, 1924.- 58 б.

15. РСФСР-дың жауыздықты тексеру низамнамасы /Ауд. Ж.Досмұхамметұлы.- Ташкент: Түрмембас, 1924.- 92 б.

16. Түркістан жүмһүриятының жер низамнамасы /Ауд. Ж.Досмұхамметұлы.– Ташкент: Түркістан құқұғы комиссариатының баспасөз тарататын комиссиясы, 1924.- 60 б.

17. РСФСР-дің қылмыс заңы: 1926 жыл бірінші майға дейін өзгеріс қосылыстарыменен /Өзбекстан заң комиссариат жанындағы заң бастырушы бөлім; тәржімесін басқарған Ж.Досмұхамметұлы.-Ташкент, 1926.- 64 б.

18. РСФСР-дің қылмысты тексеру заңы /Өзбекстан заң комиссариат жанындағы заң бастырушы бөлім; тәржімесін басқарған Ж.Досмұхамметұлы.- Ташкент, 1926.- 88 б.

19. Есполұлы М. Түркістанда келімсектер орнаған аудандарда жер мәселесі.- Ташкент: Түрмембас, 1923.– 50 б.

20. Төреқұлұлы Н. Жат сөздер туралы.- М.: КСРО халықтарының кіндікбаспасы, 1926.- 36 б.

21. Бабур Захир ад-Дин Мухаммед. Бабур-наме.- СПб., 1857.- 508 с.

Copyright © 2004-2019
Все права защищены
Национальная Библиотека
Республики Казахстан
Разработка веб-сайтов, интернет-магазинов, хостинг в Казахстане, программирование