+7 (727) 267-28-83

Кітапханатану.Библиография. Кітаптану: материалдар жинағы /Қазақ-стан Респ. Ұлттық к-сы. - 18-шығ. - Алматы, 2007. - 264 б. - қаз., орыс т-де. 

Кітапхана құқы: Қазақстан Республикасының заң және нормативтік-құқықтық актілер жинағы /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - 10-шығ. -  Алматы, 2007.- 243 б. - қаз., орыс т-де.

Кiтапхана = Библиотека: [кітапханашыларға арналған кәсіп. журн.] /құрылтайшы Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - 4-шығ. -  Алматы, 2007. - 1992-1993 жылдары басылып шықты. - 2003 ж. жаңартылды. - қаз., орыс т-де.

2006 жылғы Қазақстан кітапханалары. Мәліметтер мен сандар /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - Алматы, 2007. - 72 б. - қаз. т-де.

Валиулина М.Б., Касымжанова К.Т. Направления методической работы библиотек Казахстана:Практ. пособие /Нац. б-ка Респ. Казахстан.- Алматы, 2007. - 73 с. - рус. яз.

Валиулина М.Б. Қазақстандағы кітапхана ісі бойынша стандарттар енгізу: әдістемелік ұсыныстар /Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапха-насы.- Алматы, 2007. - 19 бет.  - қаз. тіл.

Галиев В.З. Библиотеки и система образования северного Прикаспия (XIX-начало ХХ вв.) /Нац. б-ка Респ. Казахстан.- Алматы, 2007.- 191 с. - рус.яз. 

Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер. 7-ші серия: реф. журн. /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы.- 2-шығ.- Алматы, 2007. - қаз., орыс т-де (алғысөзі қаз., орыс т-де)

Қоғамдық ғылымдар. 6-шы серия: реф. журн. /Қазақстан Респ. Ұлттық         к-сы.- 4-шығ. -  Алматы, 2007. - қаз., орыс т-де (алғысөзі қаз., орыс т-де)

Абылхан Қастеев: ұсыныстық-библиогр. әдеб. көрсеткіші /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы.- Алматы, 2006. - 118 б. - қаз., орыс т-де. - «Қазақстан өнері» сериясы.- Алматы, 2007.- 90 с.-  қаз., орыс т-де.

Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: [ағымд. әдеб. көрс.] /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - 2-шығ.- Алматы, 2007. - қаз. т-де.

Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: [ағымд. әдеб. көрс.] /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - 2-шығ.- Алматы, 2007. - орыс т-де. 

Айт: сыни-сараптамалық art-журнал /құрылтайшы «Рух-Мирас» ҚБ; /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - 4-шығ.- Алматы, 2007. – қаз., орыс. т-де.

Үсенбаева Ш.Б. Қазақстан Республикасының 2008 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндері /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - Алматы, 2007. – 96 б. -  қаз. т-де. - 1966 жылдан бастап шығады.

Рақышева А.Б. Қазақстан Республикасының 2008 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндері /Қазақстан Респ. Ұлттық к-сы. - Алматы, 2007. – 92 б. - орыс т-де. - 1966 жылдан бастап шығады.и

Сайтта

Қазір сайтта 465 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.