+7 (727) 267-28-83

1. Кітапханатану. Библиография. Кітаптану: мақалалар жинағы /ҚР ҰК.- 19-шы шығ. - Алматы, 2008. - 197 б. - Қаз., орыс тілдерінде.

2. Кітапханатану. Библиография. Кітаптану: мақалалар жинағы /ҚР ҰК. - 20-шы шығ. - Алматы, 2008. - 245 б. - Қаз., орыс тілд. 

3. Кiтапхана = Библиотека: [Кітапханашыларға арналған журн.]                 /ҚР ҰК. - 2-шығ. -  Алматы, 2008. –1992-1993 жж. шығ. - 2003 ж. жаңартылған.- Каз., орыс тілд.

4. 2007 жылдағы Қазақстан кітапханалары: мәліметтер мен сандар  /ҚР ҰК. - Алматы,2008. - 59 б. - Қаз. тілінде.

5. Бектұрбекова Ф.Қ. Кітапхана қызметіндегі Паблик рилейшнз (іс-тәжірибелік құрал)/ҚР ҰК.- Алматы, 2008. - 72 б. - Қаз. тілінде.

Іс-тәжірибелік құрал кітапхана саласындағы қызметкерлерге, кітапханашы мамандығынан дәріс беретін мүғалімдер мен студенттерге арналады.

6. Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер. Серия 7: Реферативтік журнал /ҚР ҰК. - 2 шығ.: - Алматы, 2008. - Қаз., орыс тілд.

7. Қоғамдық ғылымдар. Серия 6: Реферативтік журнал /ҚР ҰК. -  4 шығ. - Алматы, 2008. - Қаз., орыс тілд. 

8. Ғарифолла Құрманғалиев: Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш  /ҚРҰҚ.- Алматы, 2008.- 50 б. - Қаз., орыс тілд. – «Қазақстан өнері» сериясы.

9. Қазақстан тарихы (көне дәуірден ХХ ғасырдың бас кезіне дейін): Библиографиялық көрсеткіш /ҚР ҰК. Құраст.: М.Әбілова, О.Құспанова.- Алматы: «Мектеп», 2008. - 344 б. -   Қаз. тілінде.

10. История Казахстана (с древнейших времен до начала ХХ века): библиогр. указ. лит. /Сост.: А.Нурсеитова, А.Сайдембаева. - Алматы: Изд-во «Мектеп», 2008. - 232 с. -  Рус. яз.

11. Латын графикасымен басылған қазақ кітаптарының каталогы (1928-1941). 1-бөлім. /Құраст.: Н.Асқарбекова, Т.Замзаева.- Алматы: «Казахстаника» баспа үйі, 2007. - 192 б. Көпшілік оқырманға арналған.

12. Каталог рукописных книг на персидском языке: из собрания Национальной библиотеки Республики Казахстан /Сост.: С.Абдулло, С.М.Бакир Камиледдини. - Алматы: Изд-во «Дайк Пресс», 2008. - 156 с. + 88 с. вкл. 

13. Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: Ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш /ҚР ҰК. Құраст.: Сыдықжанова Ф.У., Жорабаева Г.С. - 2 шығ.- Алматы, 2008. - Қаз. тілінде. 

14. Новая литература о Казахстане: Текущ. указ. лит. /Нац. б-ка Респ. Казахстан. - 2 вып.- Алматы, 2008. - Рус. яз.

15. Художественная литература Казахстана (1958-1967): Библиогр. указ. лит. /Сост.: А.Нурсеитова, А.Сайдембаева. - Алматы: Изд-во «Мектеп», 2008. - 320 с. - Рус. яз.

16. Қазақстанның көркем әдебиеті (1958-1967): Библиографиялық көрсеткіш (екі кітаптан тұрады) /ҚР ҰК; Құраст.: А.Нұрсейітова, Ә.Сәйдембаева. - Алматы: «Мектеп», 2008.- 1-кітап. - 352 б. - Қаз., тілінде. 

17. Қазақстаның көркем әдебиеті (1958-1967): Библиографиялық көрсеткіш (екі кітаптан тұрады) /ҚР ҰК; Құраст.: А.Нұрсейітова, Ә.Сәйдембаева. - Алматы: «Мектеп», 2008.- 2-кітап. - 384 б. - Қаз. тілінде. 

18. Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары және көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі 2009 жыл /ҚР ҰК; Құраст.: Ш.Үсенбаева. - Алматы, 2008. - 80 б. -  Қаз. тілінде. 

19. Календарь юбилеев учреждений, организаций и видных деятелей Республики Казахстан – 2009 год /Сост.: А.Ракишева.- Нац. б-ка Респ. Казахстан. - Алматы, 2008. - 72 с. -  Рус. яз.

Сайтта

Қазір сайтта 496 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.