+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.

   Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: мақалалар жинағы /ҚР Ұлттық кітапханасы.-    23-шы шығ.- Алматы, 2011. -160 б. - Қазақ, орыс т-де.

   Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының тарихы:  мақалалар жинағы /ҚР Ұлттық кітапханасы; Жоба жетекшісі Г.К.Балабекова; құрастырушылар: К.Т.Қасымжанова, Е.Исмаилов; ғылыми редакторы А.Ш.Алтаев; аударған Қ.Жорабеков.- Алматы : Өнер, 2011. 
   Т.1.-440 с.- Қазақ, орыс т-де. 
   Т.2.-352 с.- Қазақ, орыс т-де.

   2010 жылдағы Қазақстан кітапханалары: мәліметтер мен сандар/ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушылар: Н.А.Барсукова, Ф.К.Бектұрбекова, Г.Т.Рақымжанова; редакторлары: К.К.Қоштаева, Б.Шаймерденова.- Алматы,  2011. - 43 б.

     Ұлттық кітапхана: қоғамдық ақпараттық-сараптамалық журнал /ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2011.-  Қазақ, орыс т-де.  
      Жылына 4 шығарылым.

Библиография

   Өзбекәлі Жәнібеков: библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушылар: Ә.Ш.Сәйдембаева, З.А.Тоқбергенова; редакторы А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 140 б.- Қазақ, орыс т-де.

   Жандәулетов Валерий: библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған  З.А.Тоқбергенова; редакторы Б.Қ.Оспанова.-Алматы, 2011.- 75 б.- Қазақ, орыс т-де.

   Зиманов Салық: библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырғандар: Р.М.Абишева, М.К.Әбілова; редакторы А.Б.Рақышева.- Алматы, 2011.- 180 б.- Қазақ, орыс т-де.

  Қазақстанның көркем әдебиеті (1968-1977): библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған М.К.Әбілова; редакторлары: Ғ.Тәшімбай, А.К.Рахимова; алғы сөзін жазған А.К.Рахимова. – Алматы : «RUAN» ЖСШ баспа компаниясы, 2011.
   Т.1.- 400 б.  
   Т.2.- 304 б.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының басылымдары  (1934-2011): 2 бөлімдібиблиографиялық қөрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрас-тырған А.Т.Байбосынова; редакторлары: Г.А.Марасулова, Ф.Ө.Сыдықжанова.-  Алматы , 2011.- 292 б.

    Издания Национальной библиотеки Республики Казахстан (1931-2011):библиографический  указатель  в 2-х частях /Национальная  библиотека РК; составитель А.Т.Байбосынова; редакторы: Г.А.Марасулова, Ф.У.Сыдыкжанова.- Алматы, 2011.- 358 с.

   Латын графикасымен басылған қазақ кітаптарының каталогы (1928-1942). 2-бөлім /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушылар: Н.А.Асқарбекова, Т.А.Замзаева; редакторы Н.М.Асқарбекова.- Алматы: «Полиграфком-бинат» ЖШС, 2011.- 200 б.

     Парсы тіліндегі  кітаптардың каталогы /құрастырушы Ғ.Ә.Қамбар-бекова; жауапты редактор Ә.Қ.Муминов.- Алматы: «Полиграфкомбинат» ЖШС, 2011.- 192 б.

    Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушы Ф.У.Сыдықжанова; редакторы Г.С.Жорабаева.- Алматы, 2011.
    Жылына 2 шығарылым.

   Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель  /Национальная библиотека РК; составитель Л.А.Богинская; редактор Г.С.Жорабаева.- Алматы, 2011.
   2 выпуска в год.

   Дина Нұрпейісова (1861-1955) : ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш  /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырғандар: Ә.Ш.Сәйдембаева, Ш.Б.Үсенбаева; редакторы А.Рақышева.- Алматы, 2011.- 82 б.- Қазақ, орыс т-де.- («Қазақстан өнері» сериясы).

    Асылы Осман : библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған  Р.М.Әбішева; редакторы А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 95 б.- Қазақ, орыс т-де.

    Саудабаев Қанат : библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған  Ә.Ш.Сәйдембаева; редакторы А.Б.Рақышева.- Алматы, 2011.- 305 б.- Қазақ, орыс т-де.

   Қазақстан астаналары : библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырғандар: Р.Әбішева, Ә.Ш.Сәйдембаева; редакторы А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 258 б.

   Столицы Казахстана : библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составители: Р.М.Абишева, А.Ш.Сайдембаева; редактор А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 463 с.

Ғылыми-ақпараттық қызмет

   Культура. Языкознание. Литература. Искусство. Серия 7: реферативтік журнал /ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2011.- Қазақ, орыс т-де. 
   Жылына 2 шығарылым.

   Қоғамдық ғылымдар. = Общественные науки. Серия 6: реферативтік журнал  /ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2011.- Қазақ,орыс т-де. 
   Жылына 4 шығарылым.

Әмбебап әдебиет

   Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары және көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – 2012 жыл /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған Ш.Үсенбаева. - Алматы, 2011. - 109 б.

   Календарь юбилеев учреждений, организаций и видных деятелей Республики Казахстан - 2012 год /Национальная библиотека РК; составитель Д.А.Кыстаубаева. - Алматы, 2011.- 110 с.

Сайтта

Қазір сайтта 300 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.