+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.

   2013 жылдағы Қазақстан кітапханалары: мәліметтер мен сандар / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: А.Қ. Байдарова, Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахим-жанова; ред. К.К. Қоштаева.- Алматы,  2014.- 78 б.- Қазақ тілінде. 

   Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: Ғыл. мақалалар жинағы / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Н.А.Барсукова; ред. К.Қ.Коштаева.- 26-шығ.- Алматы,  2014.- 115 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.  

   Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: Ғыл. мақалалар жинағы / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Н.А.Барсукова; ред. К.К.Қоштаева.- 27-шығ.- Алматы,  2014.- 205 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.  

   Кітапхана құқы = Библиотечное право: заң және нормативтік-құқықтық  актілер / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.:   А.Қ. Байдарова, Г.А.Маханбетова ; ред. К.К. Қоштаева.- 14-шығ.- Алматы,  2014.- 276 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.  

   «Қазақстан: өткені мен бүгіні» атты библиографиялық дерекқорға мерзімді басылымдар мен жинақтардан ақпарат іріктеу және библиографиялау туралы: әдістемелік кұрал / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Г.С. Жорабаева, Ф.С.Сыдықжанова; ред.К.К.Қоштаева .- Алматы, 2014.-35б.- Қазақ тілінде. 

   Қазақ тіліндегі библиографиялық жазбаларда қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қысқарту / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Г.С. Жорабаева; ред. К.К.Коштаева.- Алматы, 2014.- 26 б.- Қазақ тілінде. 

   Отбор и библиографирование материалов из периодической печати и сборников для базы данных «Казахстан: прошлое и настоящее»: методическое пособие /Национальная библиотека РК; сост.Г.С. Жорабаева, Ф.С.Сыдыкжанова; ред. К.К.Коштаева.- Алматы, 2014.- 32 с.- Рус. яз.

 Библиография

   Шәкен Айманов (1914-1970): библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст.: Д.А. Қыстаубаева, Ш.Б. Үсенбаева; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.-Алматы, 2014.-168б.- Қазақ, орыс тілдерінде.- («Қазақстан өнері»сериясы).

   Аманжол Қошанов: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст.: З.А. Тоқбергенова, Р.Т.Әженова; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2014.-178 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.  

   Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы  библиографиялық көр-сеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Ф.У. Сыдықжанова; ред. Г.С. Жорабаева.- Алматы, 2014.- Қазақ тілінде.   
Жылына 2 шығарылым.

   Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Л.А. Богинская; ред. Г.С. Жорабаева.- Алматы, 2014.- Рус. яз. 
Жылына 2 шығарылым.

   Талгат Теменов: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст.: М.К. Әбілова, Э.Г.Оразбақова; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2014.-62 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.   

Ғылыми-ақпараттық қызмет

   Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер. = Культура. Языкознание. Лите-ратура. Искусство.Серия 7: реф. журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2014.- Қазақ, орыс тілдерінде.  
Жылына 2 шығарылым. 

   Қоғамдық ғылымдар. = Общественные науки. Серия 6: реф.журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы .- Алматы, 2014.- Қазақ, орыс тілдерінде. 
Жылына 4 шығарылым. 

Әмбебап әдебиет

   Қазақстан Республикасының 2015 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі / ҚР Ұлттық кітапханасы библиотека РК; кұраст.: Д.А. Қыстаубаева, Ш.Б. Үсенбаева; ред.: Ә.Ш. Сәйдембаева, Б.Ш. Шаймерденова. - Алматы, 2014.-  215 бет.- Қазақ, орыс тілдерінде. 

Сайтта

Қазір сайтта 270 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.