+7 (727) 267-28-83

Кітап ісі. Кітаптану.


   Қазақстан кітапханалары - 2014 жыл. Мәліметтер.Сандар / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Г.Т. Ауғанбаевава, Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова; ред. К.К. Қоштаева.- Алматы, 2015.- 65 б.- Қазақ тілінде.

  
  Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: мақалалар  жинағы / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Г.Т. Рахимжанова; ред.: Ә. Аскар, Б.Қ. Оспанова, Э.Ж. Азіретбергенова.- 28-шығ.- Алматы,  2015.- 255 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   
   Кітапхана құқы = Библиотечное право: заң және нормативтік-құқықтық актілер / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст.: Г.А. Маханбетова; ред. К.К. Қоштаева.- 15-шығ.- Алматы, 2015.- 284 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   
   Кітапханашы анықтамалығы. 1 бөлім / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Г.А. Маханбетова, Г.Т. Рахимжанова, А.К. Байдарова; ред. К.К. Қоштаева.- Алматы, 2015.- 178 б.- Қазақ тілінде.

    
Библиография

   Археология және Қазақстан этнологиясы: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. М.К. Әбілова; ред.  Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, GD Print, 2015.- 405 б.- Қазақ тілінде. 

  
  Археология и этнология Казахстана: библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Э.Г. Оразбакова; ред.  А.Ш. Сайдембаева.- Алматы: GD Print, 2015.- 583 с.-  Рус.яз.


   Бердіғалиева Роза: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Д.А. Қыстаубаева, Ә.Ш. Сәйдембаева; ред. Б.Қ. Оспанова.- Алматы, 2015.- 126 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.

   
   Кадыр Мырза Али: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Д.А. Қыстаубаева; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева .- Алматы, 2015.- 316 б.-  Қазақ, орыс тілдерінде. 

  
   Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; құраст. Ф.У. Сыдықжанова; ред. Г.С. Жорабаева.- Алматы, 2015.- Қазақ тілінде.   
Жылына 2 шығарылым.

 
   Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель / Национальная библиотека РК; сост. Л.А. Богинская; ред. Н.А. Искалиева.- Алматы, 2015.- Рус. яз. 
   2 выпуска в год.

 
   Тілендиев Нұрғиса (1925-1998): библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст.: Д.А. Қыстаубаева, Ш.Б. Үсенбаева; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2015.- 217 б.- Қазақ, орыс тілдерінде.- («Қазақстан өнері» сериясы).

 
   Шоқай Мұстафа: библиографиялық көрсеткіш / ҚР Ұлттық кітапханасы; кұраст.: Б.С. Балғымбаева, Д.А. Қыстаубаева, Сефа Хемиоглы; ред. Ә.Ш. Сәйдембаева.- Алматы, 2015.- 414 б.- Қазақ, орыс тілдерінде

 
Ғылыми-ақпараттық қызмет

 
   Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер. = Культура. Языкознание. Литература. Искусство.Серия 7: реф. журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2015.- Қазақ, орыс тілдерінде.  
   Жылына 2 шығарылым.

  
   Қоғамдық ғылымдар. = Общественные науки. Серия 6: реф. журнал / ҚР Ұлттық кітапханасы.- Алматы, 2015.- Қазақ, орыс тілдерінде. 
   Жылына 4 шығарылым.

  
Әмбебап әдебиет


   Қазақстан Республикасының 2016 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі / ҚР Ұлттық кітапханасы библиотека РК; кұраст.: Ш.Б.Салканова, Ш.Б. Үсенбаева; ред.: Ә.Ш. Сәйдембаева, А.Қ. Жақыпова,  Д. Хасенов.- Алматы, 2015.- 272 бет.- Қазақ, орыс тілдерінде.

  
   Строки, опаленные войной: Каталог (к 70-летию Великой Победы) / Библиотека Первого Президента РК – Лидера Нации; Национальная библиотека РК; сост.: М.О. Абдикаримов, Н.А. Искалиева, Б.К. Оспанова, Б.К. Оспанова, А.Ш. Сайдембаева, Е.Е. Сайлаубай.- Астана - Алматы: Национальная библиотека РК, 2015.- 74 с.- Каз., рус. яз.  

Сайтта

Қазір сайтта 246 қонақ отыр және бірде бір тіркелген пайдаланушы жоқ.