+7 (727) 267-28-83

М385

72.012(075.8)

М 385

Маштакова, Елена Константиновна.
Архитектурная композиция : учебное пособие / Е.К. Маштакова, О.Н. Вавилова ; Карагандинский техн. ун-т им. А. Сагинова. – Караганда, 2023. – 94 с.