+7 (727) 267-28-83

img464 1

 

785(574.51) 

М 87

Жетісудың оңтүстік-шығысындағы күйшілік дәстүр = Домбровая традиция юго-востока Жетысу = The tradition of dombyra of the south-east Zhetysu / Б. Мүптекеев; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, фольклорлық ғылыми-зерттеу зертханасы; жауапты ред.: Ә. Сабырова, М.С. Медеубек; нота теруші Б.Д. Бекмұханбет. –Алматы: АнАрыс, 2022. – 304 б.