+7 (727) 267-28-83

img346

 

930.253(574)

Қ 18

Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві.Жөнсілтер / құраст.: Е.М. Грибанова,

А.Ә. Сейсенбаева. – ақпараттық-анықтамалық, толықт. 3-бас. – Алматы : Арыс, 2021. – 296 б.

Кітап шоу - 2024