+7 (727) 267-28-83

Болат Сұлтанов

 

821.512.122-82

С 89

Болат Сұлтанов: Дипломат. Ғалым. Директор : мақалалар, очерктер, сұхбаттар  жинағы / ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ ; жалпы ред. З.К. Шәукенова ; ред. алқа:  С.Қ. Көшкімбаев, Ж.С. Ордалиева, Қ.Д. Исаев, А.Қ. Назарбетова, А.Ж. Мұқанова,  А.Ә. Арзықұлов, Т.В. Цой. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 336 б.