+7 (727) 267-28-83

шығыс ед

 

615.89-07(075.8)

Қ 76

Құнанбай, Қабден.
Шығыс медицинасының диагностика негіздері : оқулық / Құнанбай Қабден. – 2-бас., өңд. – Алматы : Жания-Полиграф, 2020. – 400 б.