+7 (727) 267-28-83

елім деп

 

821.512.122-82

Д 14

Дайрабай, Тынышбек.
Елім деп өткен ерлер : Қаратамыр Тәттімбет би, Мәмбет аталық жайлы жазбалар / Дайрабай Тынышбек, И. Бекмаханұлы ; ақылдастар алқасы: Я. Ұазақов, Ә. Сәрсенов, Қ. Төлемісов. – Алматы : Орхон, 2021. – 564 б.