+7 (727) 267-28-83

1110003

821.512.122-94 

Е 76

К

kaz 

 

Ершу, Маржан. 
Феномен. Ерік Құрманғалиев: кітап- альбом / М. Ершу ; сур. А. Сырғабай. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 140 б.