+7 (727) 267-28-83

1110004

 

811.512.1'0 

Д 87

К

kaz / rus 1

 

Дүниежүзі түркологиясының тарихы: хрестоматия. 

1-бөлім / құраст.: Ш.И. Ибраев, Қ.Н. Келімбетов. –Алматы : Раритет, 2019. – 312 б.