+7 (727) 267-28-83

10004 1

 

821.512.122-82 

К 69
K

Көпбай, Темірғали. 

Шығармалар жинағы. 2-том : Шығармалар, естелік-       эсселер, мақалалар мен сұхбаттар / Т. Көпбай. – Алматы : Қазығұрт, 2019. – 620 б.