+7 (727) 267-28-83

10006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

821.512.122-3

О 54

Олжабай, Сабырбек.

Ақсақ Темірдің алмас қылышы : повестер мен әңгімелер / С. Олжабай. – Алматы : Zaman print, 2019. – 254 б.