+7 (727) 267-28-83

Кітапхана құқы=Библиотечное право: заң және нормативтік-құқықтық актілер жинағы=Сборник законов и нормативно-правовых актов. 13 шығ. /ҚР Ұлттық кітапханасы; ред. К.К.Қоштаева, С.Т. Тұяқова, құраст.: Х. Бұлғанбай. - Алматы, 2012. - 289 б. - Қазақ, орыс тілдерінде.

 «Кітапхана құқы» Заң және нормативтік-құқықтық актілер жинағы жыл сайын шығарылатын басылым. Ұсынылып отырған басылым кітапхана саласына тікелей немесе жанама қатысы бар Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің жарлықтары, заңдары, қаулылары, өкімі және бұйрықтарының негізінде 2010-2011 жылдары жарияланған ресми құжаттардың тиісті үзінділерімен қамтылды.