+7 (727) 267-28-83

Библиотековедение. Библиография. Книговедение: сб. материалов /Нац. б-ка Респ. Казахстан. - Вып. 19. - Алматы, 2008. - 197 с. - каз., рус. яз. (загл. парал. на каз., рус.яз.).

Библиотековедение. Библиография. Книговедение: сб. науч. ст.  /Нац. б-ка Респ. Казахстан. – Вып. 20. - Алматы, 2008. – 244 с. - каз., рус. яз. (загл. парал. на каз., рус.яз.).

Кiтапхана = Библиотека: [проф. журн. для библиотекарей] /Учредитель Нац. б-ка Респ. Казахстан. – 2 вып. -  Алматы, 2008. - Изд. в 1992-1993 г.г. - Возобновлен в 2003 г. -  каз., рус. яз.

2007 жылдағы Қазақстан кітапханалары мәліметтер мен сандар /ҚР ҰК. - Алматы, 2008. - 59 б. - Қаз. тілінде.

Бектұрбекова Ф.Қ. Кітапхана қызметіндегі іс-тәжірибелік құрал /ҚР ҰК. - Алматы, 2008. - 72 б. - қаз. тілінде. 

Культура. Языкознание. Литература. Искусство. Серия 7: реф. журн. /Нац. б-ка Респ. Казахстан. - 2 вып. - Алматы, 2008. - каз., рус. яз. (загл. парал. на каз., рус.яз.).

Общественные науки. Серия 6: реф. журн. / Нац. б-ка Респ. Казахстан. - 4 вып. -  Алматы, 2008. - каз., рус. яз. (загл. парал. на каз., рус.яз.).

Гарифолла Курмангалиев: библиогр. указ. лит. /Нац. б-ка Респ. Казахстан. - Алматы, 2008. - 49 с. - каз.,рус. яз. - Серия «Искусство Казахстана».

Қазақстан тарихы (көне дәуірден ХХ ғасырдың бас кезіне дейін): Библиографиялық көрсеткіш /ҚР ҰК. Құраст.: М.Әбілова, О.Құспанова.- Алматы: «Мектеп», 2008. - 344 б. - қаз. тілінде.

История Казахстана (с древнейших времен до начала ХХ века): библиогр. указ. лит. /Сост.: А.Нурсеитова, А.Сайдембаева. - Алматы: Изд-во «Мектеп», 2008. - 232 с. -  рус. яз.

Латын графикасымен басылған қазақ кітаптарының каталогы (1928-1941). 1-бөлім. /Құраст.: Н.Асқарбекова, Т.Замзаева.- Алматы: «Казах-станика» баспа үйі, 2007. - 192 б. көпшілік  оқырманға арналған.

Каталог рукописных книг на персидском языке: из собрания Национальной библиотеки Республики Казахстан /Сост.: С.Абдулло, С.М.Бакир Камиледдини. - Алматы: Изд-во «Дайк Пресс», 2008. – 156 с. + 88 с. вкл.

Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: Ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш /ҚР ҰК. Құраст.: Сыдықжанова Ф.У., Жорабаева Г.С. - 2 шығ.- Алматы, 2008. - қаз. тілінде. 

Новая литература о Казахстане: текущ. указ. лит. /Нац. б-ка Респ. Казахстан. - 2 вып.- Алматы, 2008. - рус.яз.

Художественная литература Казахстана (1958-1967): библиогр. указ. лит. /Сост.: А.Нурсеитова, А.Сайдембаева. - Алматы: Изд-во «Мектеп», 2008. - 320 с. - рус.яз.

Қазақстанның көркем әдебиеті (1958-1967): Библиографиялық көрсеткіш (екі кітаптан тұрады) /ҚР ҰК; Құраст.: А.Нұрсейітова, Ә.Сәйдембаева. - Алматы: «Мектеп»,  2008. 1-кітап - 352 б. - Қаз., тілінде.

Қазақстанның көркем әдебиеті (1958-1967): Библиографиялық көрсеткіш (екі кітаптан тұрады) /ҚР ҰК; Құраст.: А.Нұрсейітова, Ә.Сәйдембаева. - Алматы: «Мектеп», 2008. 2-кітап - 384 б. - қаз. тілінде.  

Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары және көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі - 2009 жыл /ҚР ҰК. Құраст.: Ш.Үсенбаева. - Алматы, 2008. - 80 б. -  қаз. тілінде. 

Календарь юбилеев учреждений, организаций и видных деятелей Республики Казахстан - 2009 год /Сост.: А.Ракишева. - Нац. б-ка Респ. Казахстан. - Алматы, 2008. - 72 с. -  рус.яз. - Изд. с 1966 года.

На сайте

Сейчас на сайте 286 гостей и нет пользователей