+7 (727) 267-28-83

Библиотечное дело. Книговедение.

Кітапханатану. Библиография. Кітаптану = Библиотековедение. Библиография. Книговедение: сборник статей /Национальная библиотека РК .-Вып. 23.- Алматы, 2011. -160 с. - Каз., рус. яз.

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының тарихы:  мақалалар жинағы /ҚР Ұлттық кітапханасы; Жоба жетекшісі Г.К.Балабекова; құрастырушылар: К.Т.Қасымжанова, Е.Исмаилов; ғылыми редакторы А.Ш.Алтаев; аударған Қ.Жорабеков.- Алматы : Өнер, 2011. 

Т.1.- 440 с.- Каз., рус. яз. 
Т.2.- 352с.- Каз., рус. яз. 

2010 жылдағы Қазақстан кітапханалары: мәліметтер мен сандар /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушылар: Н.А.Барсукова, Ф.К.Бектұрбекова, Г.Т.Рақымжанова; редакторлары: К.К.Қоштаева, Б.Шаймерденова.- Алматы,  2011. - 43 б.

Ұлттық кiтапхана: общественный информационно-аналитический журнал /Национальная библиотека РК.- Алматы, 2011.-Каз., рус. яз.
4 выпуска в год.

Библиография

Джанибеков Узбекали: библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составители А.Ш.Сайдембаева, З.А.Токбергенова; редактор А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 140 с.- Каз., рус. яз.

Жандаулетов Валерий:  библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составитель З.А.Токбергенова; редактор Б.К.Оспанова.- Алматы, 2011.- 75 с.- Каз., рус. яз.

Зиманов  Салык:  библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составители: Р.М.Абишева, М.К.Абилова; редактор А.Б.Ракишева.- Алматы, 2011.- 180 с.- Каз., рус. яз.

Қазақстанның көркем әдебиеті (1968-1977): библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған М.К.Әбілова; редакторлары: Ғ.Тәшімбай, А.К.Рахимова; алғы сөзін жазған А.К.Рахимова. - Алматы : «RUAN» ЖСШ баспа компаниясы, 2011.

 Т.1.- 400 б. 
 Т.2.- 304 б. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының басылымдары  (1934-2011): 2 бөлімдібиблиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған А.Т.Байбосынова; редакторлары: Г.А.Марасулова, Ф.Ө.Сыдықжанова.-  Алматы, 2011.-292 б.

Издания Национальной библиотеки Республики Казахстан (1931-2011):библиографический указатель в 2-х частях /Национальная  библиотека РК; составитель А.Т.Байбосынова; редакторы: Г.А.Марасулова, Ф.У.Сыдыкжанова.- Алматы, 2011.- 358 с.

Латын графикасымен басылған қазақ кітаптарының каталогы (1928-1942). 2-бөлім /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушылар: Н.А.Асқарбекова, Т.А.Замзаева; редакторы Н.М.Асқарбекова.- Алматы: «Полиграфкомбинат» ЖШС, 2011.- 200 б. 

Парсы тіліндегі  кітаптардың каталогы /құрастырушы Ғ.Ә.Қамбарбекова; жауапты редактор Ә.Қ.Муминов.- Алматы: «Полиграфкомбинат» ЖШС, 2011.- 192 б.

Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: ағымдағы  библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырушы Ф.У.Сыдықжанова; редакторы Г.С.Жорабаева.- Алматы, 2011. 
Жылына 2 шығарылым.

Новая литература о Казахстане: текущий библиографический указатель  /Национальная библиотека РК; составитель Л.А.Богинская; редактор Г.С.Жорабаева.- Алматы, 2011.
2 выпуска в год.

Дина Нурпеисова (1861-1955): библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составители: А.Ш.Сайдембаева, Ш.Б.Усенбаева; редактор А.Ракишева.- Алматы, 2011.- 82 б.- Каз., рус. яз.- (Серия «Искусство Казахстана»).

Асылы Осман: библиографический указатель /Национальная билиотека РК; составитель Р.М.Абишева; редактор А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 95 с.- Каз., рус. яз.

Саудабаев Канат: библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составитель А.Ш.Сайдембаева; редактор А.Б.Ракишева.- Алматы, 2011.- 305 с.- Каз., рус. яз.

Қазақстан астаналары: библиографиялық көрсеткіш /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырғандар: Р.Әбішева, Ә.Ш.Сәйдембаева; редакторы А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 258 б.

Столицы Казахстана: библиографический указатель /Национальная библиотека РК; составители: Р.М.Абишева, А.Ш.Сайдембаева; редактор А.К.Рахимова.- Алматы, 2011.- 463 с.

Научно-информационная деятельность

Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Өнер.= Культура. Языкознание. Литература. Искусство. Серия 7: реферативный журнал /Национальная библиотека РК.- Алматы, 2011. Каз., рус. яз. 
2 выпуска в год.

Қоғамдық ғылымдар. = Общественные науки. Серия 6: реферативный журнал  /Национальная библиотека РК.- Алматы, 2011.- Каз., рус. яз. 
4 выпуска в год.

Литература универсального содержания

Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары және көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – 2012 жыл /ҚР Ұлттық кітапханасы; құрастырған Ш.Үсенбаева. - Алматы, 2011. - 109 б.

Календарь юбилеев учреждений, организаций и видных деятелей Республики Казахстан - 2012 год /Национальная библиотека РК; составитель Д.А.Кыстаубаева.- Алматы, 2011.- 110 с.

На сайте

Сейчас на сайте 168 гостей и нет пользователей