+7 (727) 267-28-83

img142

 

008

Ғ 14

Мәдениеттану : оқулық / Т.Х. Ғабитов, Н.Қ. Альджанова, Ж.О. Әбікенов ; әл-Фараби атын. КазҰУ. – Алматы : Лантар Трейд, 2022. – 360 б.