+7 (727) 267-28-83

img140

 

792.021(075.8)

К 18

Каримова, А.Д.

Қазақстандық заманауи театрлардың қойылымындағы костюм сценографиясы : монография / А.Д. Каримова, М.Е. Жангужинова; Т.Қ. Жүргенов атын. Қазақ ұлттық өнер академиясы. – Алматы : Лантар Books, 2022. – 120 б.