+7 (727) 267-28-83

img700

821.512.122-82

Х 18

Хамзақызы, Шәмшабану.

Шамшырақ : мақалалар, естеліктер, сұқбаттар, ой-толғаулар, балаларға арн. шығармалар / Ш. Хамзақызы ; құраст.: С. Әкірамұлы, Ж. Сәленұлы. – Алматы : Arshyn, 2022. – 228 б.