+7 (727) 267-28-83

архив

 

930.25(574)

Қ 18

Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің жеке тектік қорлары бойынша жөнсілтемесі (1959-2009) . 1-том / Қазақстан Республикасы Оралық мемлекеттік архиві ; құраст.: М.Ғ. Жылысбаева, М.Д. Джұмабаева ; ред. алқасы: А.Ж. Қарымсақов, Г.Е. Қарсақбаева және т.б. – Алматы : Полиграфия-сервис и К, 2021. – 576 б.