+7 (727) 267-28-83

img303

 

821.512.122-1

Д 36

Дешті-Қыпшақ жырлары / Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық Ун-ті жанындығы Әлем Халықтары Әдебиетінің Ин-ты. – Алматы ; Семей : Халықаралық Абай клубы, 2021. – 264 б.