+7 (727) 267-28-83

img076

 

1(092):785(574)

М 39

Медеубекұлы, Сағатбек.

Әл-Фараби және қазақтың музыкалық аспаптары : монография / С. Медеубекұлы ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; музыка ред. М. Медеубек. – 2-бас. – Алматы : Қазақ университеті, 2021. – 332 б.