+7 (727) 267-28-83

қасым

 

016:929:82(574)

А 52

Қасым Аманжолов : библиографиялық көрсеткіш / Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды мемл. ун-ті ; құраст.: С. Жұмағұл, Е. Тілешов және т.б. – Қарағанды, 2021. – 227 б.