+7 (727) 267-28-83

Түркі дүниесіне ортақ тұлға

 

811.512.1:929(574)

Т 90

Түркі дүниесіне ортақ тұлға (Ақын, ағартушы, аудармашы, публицист Мағжан Жұмабаев) = Türk dünyasında ortak değeri (Şair, eğitimci, tercüman Mağcan Cumabay) / Жұртбай Тұрсын, Махат Данагүл, Қара Әбдіуақап [ж.б.] ; Қожа Ахмет Ясауи атын. Халықаралық қазақ-түрік ун-ті ; Еуразия ғыл.-зерт. ин-ты ; жоба жет., ред. басқ. Т. Жұртбай. – Алматы : DELUXE Printery, 2021. – 328 б.