+7 (727) 267-28-83

алипби

 

 003(031)

Ә 55

Әліпби : энциклопедиялық анықтамалық / құраст. алқасы : Е. Тілешов, Л. Есбосынова, Н. Аитова, А. Қожахмет (жауап. ред.). – Нұр-Сұлтан : Арда + 7, 2020. – 368 б.