+7 (727) 267-28-83

10003

 

821.512.122.0

 

Қ 71

Қуантайұлы, Нұржан. 

Жүсіпбек Аймауытұлының көсемсөзі/ Н. Қуантайұлы. –Тараз : Сенім, 2019. – 216 б.